Sprzedaż na autopilocie (2016)

Fragment publikacji: 

Obecnie nawet małe firmy mogą korzystać z narzędzi automatyzujących procesy sprzedażowe, które dawniej spoczywały na barkach ludzi i pochłaniały mnóstwo czasu. Niektóre zadania ciągle jednak lepiej pozostawić w rękach człowieka. Co można i warto zautomatyzować?

W sprzedaży kluczowe są budowanie relacji, umiejętność słuchania i zadawania właściwych pytań, akcentowanie korzyści oraz wykorzystanie rozmowy na analizę potrzeb – jeszcze przed prezentacją produktu lub usługi. Cały proces można opisać w siedmiu krokach:

  • potencjalny klient,
  • identyfikacja potrzeb i konsekwencji,
  • przedstawianie rozwiązań,
  • wysłuchanie sprzeciwów,
  • negocjacje,
  • prośba o zakup (zamknięcie sprzedaży),
  • zarządzanie relacjami z klientem

Zobacz całość na stronie szefsprzedazy.pl